GOLDENBROTHERS BLOG

Zákaz CBD v České republice

Zákaz CBD v České republice: Co se děje a proč?

CBD je zkratka pro kanabidiol, jednu z látek obsažených v konopí. Na rozdíl od THC, které je psychoaktivní a má omamné účinky, CBD je neškodné a má řadu potenciálních zdravotních přínosů. CBD se používá jako doplněk stravy, potravina nebo kosmetický přípravek, a je legálně dostupné v mnoha zemích Evropské unie. V České republice je však situace jiná. Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) chystají zákaz prodeje CBD produktů a produktů obsahujících další látky získané z konopí. Co je důvodem tohoto kroku a jaké budou jeho důsledky?

Důvod zákazu: Nové potraviny

Podle ministerstva zemědělství je hlavním argumentem pro zákaz CBD to, že se jedná o takzvanou novou potravinu. To znamená, že se nejedná o potravinu, která byla v členských státech EU běžně konzumována před květnem 1997. Takové potraviny musí projít bezpečnostním posouzením Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA), než mohou být uvedeny na trh. Tento proces může trvat několik let a stát miliony eur.

Ministerstvo se odvolává na nařízení EU o nových potravinách a na rozsudek Soudního dvora EU z listopadu 2020, který rozhodl, že CBD není omamnou látkou a nespadá pod Úmluvu OSN o psychotropních látkách. Tím pádem je CBD považován za novou potravinu podle Evropské komise, která jej zařadila do svého katalogu nových potravin.

Názor výrobců: Zákaz je neopodstatněný a protiprávní

Výrobci a distributoři CBD produktů s tímto argumentem nesouhlasí. Podle nich je CBD bezpečné a není důvod ho zakazovat. Poukazují na to, že CBD se používá po celém světě k léčbě různých potíží, jako jsou bolesti, nespavost nebo úzkost. Tvrdí také, že CBD není novou potravinou, protože konopí se používá jako potravina již tisíce let.

Výrobci se také domnívají, že plánovaný zákaz je v rozporu s evropským právem a s rozsudkem Soudního dvora EU, na který se ministerstvo odvolává. Podle nich tento rozsudek naopak chrání volný pohyb zboží a služeb v rámci EU a nedovoluje diskriminaci konopných produktů. Výrobci také upozorňují na to, že v jiných členských státech, jako je Francie, Německo nebo Nizozemsko, je prodej CBD produktů povolen a regulován. Tvrdí, že Česká republika by měla respektovat společná pravidla EU a nevytvářet si vlastní omezení bez důvodů.

Důsledky zákazu: Ztráta trhu a soudní spory

Pokud by se zákaz CBD produktů skutečně uskutečnil, mělo by to negativní dopad na celý konopný průmysl v České republice. Podle Asociace bezpečného konopí, která sdružuje výrobce a distributory konopných produktů, by zákaz znamenal ztrátu trhu v hodnotě několika set milionů korun ročně. Zákaz by také ohrozil pracovní místa a investice do výzkumu a vývoje konopných produktů.

Zákaz by také mohl vést k soudním sporům mezi Českou republikou a Evropskou unií. Výrobci CBD produktů totiž nevylučují možnost podat žalobu proti Česku za porušení evropského práva. Podle nich je zákaz neopodstatněný, nezákonný a diskriminační. Výrobci se chtějí bránit svým právem na podnikání a svobodnou hospodářskou soutěž.

Závěr: Budoucnost CBD je nejistá

Zatím není jasné, kdy a jak bude zákaz CBD produktů v České republice proveden. Ministerstvo zemědělství a SZPI zatím nezveřejnily žádné podrobnosti o tom, jak bude zákaz kontrolován a sankcionován. Výrobci CBD produktů se snaží o dialog s úřady, ale zatím bez úspěchu. Zdá se, že jedinou nadějí pro zachování legálního prodeje CBD je změna postoje Evropské komise nebo soudní rozhodnutí ve prospěch výrobců.

Přihlášení k účtu

Email
Heslo
Přihlásit
Registrace uživatele Žádost o změnu hesla
Top

Košík (0)

Zobrazit košík Obchodní podmínky